הפרויקטים שלי

בית פרטי בגבעת שמואל

דופלקס בגבעת שמואל

דירת רווק בשכירות